Turtus sukrauna protas

Turtai jūsų gyvenime, yra pačio žmogaus įsitikinimas, įsišaknijęs iki pasąmonės gelmių. Daugelio žmonių bėda yra ta, kad jie nesuvokia, kad galima naudotis nematomais pragyvenimo šaltiniais, kurie slypi kiekvieno žmogaus viduje. Ką galėtų reikšti tie nematomi šaltiniai? Tikriausiai pažįstate ne vieną žmogų, kuris labai daug dirba net keliuose darbuose ir uždirba daug. Tačiau kokia kaina tai pasiekiama? Netikėkite, kad pinigus ir turtus galima susikrauti tik kruvino darbo dėka. Iš tiesų, kuo mažiau žmogus deda pastangų dirbdamas, tuo lengvesnis jo gyvenimas. Jis nepersidirbdamas turi laiko ir poilsiui, ir psichologiniam atsipalaidavimui. Žmogus turi dirbti tik tokį darbą , kuris jam labai patinka, ir visa laika tobulėja savo darbo srityje. Darbas turi teikti didžiulį pasitenkinimą ir džiaugsmą, tik tada galima sulaukti atpildo finansine prasme. Kuo geresnes emocijas žmogus jaučia dirbdamas, tuo lengviau jam tapti turtingu.

Labai daug žmonių gyvena vos sudurdami galą su galu. Kokia tikroji skurdesnio gyvenimo priežastis?Ar girdėjote apie ką tokie žmonės kalba? Dažniausiai jų pokalbiai sukasi vis apie tą patį. Jie nepavargdami visus bara ir bamba pykdami ant valdžios, ant turtingų žmonių, kad tie nešvariais darbeliais turtus susikrovė, pastoviai kartoja, kad jie neturi pinigų, negali nusipirkti sau vieno ar kito, pavydi kitiems. Todėl jie ir neprasigyvena. Jie nuolatos smerkia, pyksta, kritikuoja. Kiekvienas žmogus turi suprasti, kad mes visi jaučiame emocijas, jausmus, turime mintis. Tie dalykai yra nematomi, jų niekas negali pačiupinėti taip kaip ir oro, bet kiekvienas žino, kad tai egzistuoja, be oro mes neišgyventumėm nei dienos, be jausmų taip pat. Iš tikrųjų pačių žmonių gyvenimą apkartina viena iš emocijų - pavydas.

Jeigu jūsų kaimynai ar draugai daugiau už jus uždirba, ar tik nejaučiate, kad ir jus užvaldė šis jausmas? Daugelis žmonių šią emocija nuslopina sakydami -„džiaugiuosi, kad jam sekasi ir linkiu uždirbti jam dar daugiau“. Bet tai yra saviapgaulė, nes tai tik žodžiai, jausmai sako ką kitą. Puoselėdami pavydžias mintis patys sau kenkiate, nes atitolinate nuo savęs turtus. Pavydas ir nepasitenkinimas, kad jus kažko neturite, jums patiems užbluokuoja kelią į turtus. Jeigu klestintys ir turtingi žmonės jus erzina ir piktina, turite keisti savo psichologinį nusiteikimą jų atžvilgiu. Išmokite tvirtinti pačiam sau, kad jie turi teisę būti turtingais, kaip ir jūs pats turite tokią pat teisę. Pagrindinė taisyklė norint pritraukti turtus į savo gyvenimą yra tikėjimas, kad jūs galite tapti turtingu. Tie, kurie tuo netiki - turtų ir neturi. Kodėl taip yra? Žmogaus pasąmonė yra unikali tuo, kad kuo didesnį emocinį įspūdį jai padarote, tuo greičiau ji įgyvendina jūsų troškimą. Jei žmogaus emocijos susijusios su pinigais yra neigiamos ir jūs ištisai mąstote apie stygių ir nepriteklių, tai tą ir prisišaukiate. Jūsų paties pageidavimu pasąmonė priima baimę, bei neigiamą nusistatymą ir pasistengia apkartinti jums gyvenimą įvairiasiomis kliūtimis, nepritekliais, apribojimais. Pasąmonei ištikrųjų visvien apie ką jūs mąstote, apie priteklių ar pinigų stygių, jai padarote įspūdį savo neigiamais jausmais ir nusiteikimais - ji ima tai ir išpildo. Tiesa sakant, jei išmoksite kryptingai mąstyti ir naudoti šį metodą - netrukus galėsite praturtėti.

Kiekvieną rytą tik prabudę, kartokite pats sau – „TURTAI - SĖKMĖ, MAN REIKIA TURTŲ IR SĖKMĖS“. Šiuos žodžius reikėtų kartoti maždaug po 5-10 min. kas rytą. Nukreipdami savo protą į šią realią galią, slypinčią jumyse, pamatysite kaip puikiai susiklostys sąlygos ir aplinkybės. Nuolat galvodami apie turtus bei gerovę, jūsų jausmai pradės keistis, jie taps prabangūs. Turite jaustis turtingais, mąstyti, svajoti apie turtus, įsijausti į turtingų žmonių gyvenimą, domėtis kaip jie tapo turtingais, keisti savo draugų, pažįstamų ratą, ypač vengti tų, kurie užkrečia savo blogomis nuotaikomis ir pavydu. Reikia pasitelkti kantrybės, per vieną dieną turtingu tapti neįmanoma. Pagalvokite kiek laiko jūs save programavote nepritekliui, duokite sau laiko ir viskas netrukus įvyks. Daugelis pagalvos- „kaip galiu tvirtinti, kad esu turtingas, jei taip ištikrųjų nėra ?“. Nepasiduokite baimei ir panikai, viskas ateis su laiku, kaip sėklai reikia laiko išaugti, taip ir jūsų tikėjimui. Nuolat kaldami sau į galvą mintis apie turtą tapsite turtingais.

Praturtėjimo kliūtis žmogus sukuria pats savo galvoje. Sugriaukite tas kliūtis kuo greičiau ir mintyse kiekvienam žmogui linkėkite turtų ir džiaugsmo, nes linkėdami kitiems linkite sau.

- Aura